Tietosuojaseloste

1. Rekisterin ylläpitäjä

Paltasen Kahvila ja Kalastus

Järvisuomentie, 77110 Paltanen

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Paltasen Kahvila ja Kalastus / Naarajärven Monipalvelu Ky

Tuomo Ylönen
Puh 0400- 753602
tuomo.ylo(at)gmail.com

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Blogin ja/tai uutiskirjeen tilaajat
 • Arvontaan osallistuneet
 • Tapahtumiin osallistuneet

3. Tietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palveluiden toteuttaminen
 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi
 • kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
 • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanuustiedot, palautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutukset
 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut joilla vierailet, toimintojen ajankohta.
 • Tiedot ostetuista palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Suomarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Naarajärven Monipalvelu Ky, Tuomo Ylönen, Etelä-Niskamäentie 256, 76850 Naarajärvi. Tarkastuspyyntö suositellaan tehtäväksi tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavalla lomakkeella. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta pyynnön koskevan Paltasen Kahvila ja Kalastus -asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä, mitä tietoa esitetään korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen asiakaskirjeen lopussa olevien linkkien kautta. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Vastustamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Kielto on tehtävä kirjallisesti. Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö on tehtävä kirjallisesti. Poistopyynnön käsittelyn jälkeen joko tiedot poistetaan tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Suostumus on peruutettava kirjallisesti.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Vaatimus tulee tehdä kirjallisesti.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä rikotaan.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille: Google Forms kyselylomakkeet

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide-

tai markkinatutkimustarkoituksiin Paltasen Kahvila ja Kalastuksen. Henkilötietoja voidaan

kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on

tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla

tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin ylläpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

Kun vierailet verkkosivuillamme, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä, eli pieniä tekstitiedostoja.

Paltasen Kahvila ja Kalastuksen verkkosivut tallentavat päätelaitteellesi kahdenlaisia evästeitä: teknisiä evästeitä sekä ns. kolmannen osapuolen evästeitä. Tekniset evästeet mahdollistavat verkkosivustomme toimivuuden, ja niiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle parempaa palvelua. Evästeiden avulla verkkosivu esimerkiksi muistaa, millä kielellä haluat sivustoamme käyttää. Evästeet mahdollistavat myös sähköisen asioinnin asiointiin esimerkiksi tietosuojavastaavia ja tietoturvaloukkauksia koskevien ilmoitusten tekemiseksi.

Kolmannen osapuolen evästeet tarkoittavat verkkosivuihimme liitettyjen ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluihin liittyviä evästeitä. Intiaaniprinsessa-sivustolla olevat kolmannen osapuolen evästeet liittyvät sosiaalisen median upotusikkunoiden toimintaan.

Analytiikka

Keräämme anonyymiä tilastotietoa Google Analytics-palvelun avulla. Saamme tietoa mm.

 • kävijämääristä
 • suosituimmista kirjoituksista
 • selaimen käytöstä